Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  że w dniach  22-26  kwietnia  br. ( tj. od poniedziałku  do piątku ) w godzinach od 7.00 do 17,00 w związku z układaniem mas bitumiczno/asfaltowych na całej szerokości jezdni  na  drodze powiatowej Nr 2283R Buk – Dołżyca   w miejscowości Dołżyca   na odcinku w km 11+750 – 12+740 nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

          Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.  Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Ogłoszenie o przetargu

na zadanie pn.:

„Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka z posypywarką i pługiem odśnieżnym”

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania ofert: 2024-04-03 – 10:00

Termin otwarcia ofert: 2024-04-03  – 12:00

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje, że w dniach 8, 9 i 10 listopada br. ( tj. środa, czwartek, piątek ) w godzinach od 7.00 do 17.00 w związku z układaniem mas bitumiczno/asfaltowych na całej szerokości jezdni na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w miejscowości Bezmiechowa Dolna na odcinku 1 km od torów kolejowych do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.

Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

          Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  że w dniu  2  listopada  ( tj. czwartek ) br. w godzinach od 8:00 do 12:00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z wymianą przepustu pod drogą w miejscowości Bezmiechowa Dolna  na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna na odcinku 1 km od torów kolejowych  do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

          Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.             Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
informuje, że w dniu 19 października ( tj. czwartek ) br. w godzinach od 8.00 do 17,00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z wymianą przepustów pod drogą w miejscowości Bezmiechowa Dolna na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna na odcinku 1 km od torów kolejowych do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.
Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.
Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.
Otrzymują:

  1. Wydział Komunikacji w Lesku
  2. Powiatowa Komenda Policji w Lesku
  3. Powiatowa Straż Pożarna w Lesku
  4. Urząd Miasta i Gminy Lesko
  5. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku
  6. PKS Jarosław

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2023/2024 – Przetarg 2″.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania24 października 2023, godz 10:00
Termin otwarcia24 października 2023, godz 12:00

INFORMACJA

z przebiegu III aukcji sprzedaży samochodów:  Land Rover model Defender nr rejestracyjny RLSX309 i Ził samochód specjalny  nr rejestracyjny RLSC151będących na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w  Baligrodzie  z/s w Baligrodzie

            W dniu 06.10.2023r. o godz. 10,15 komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, dokonała otwarcia ofert złożonych przez 5 oferentów . Oferty dotyczyły ogłoszonej w dniu  15 września 2023r. III aukcji na sprzedaż samochodów: Land Rover model Defender nr rejestracyjny RLSX309 i Ził samochód specjalny nr rejestracyjny RLSC151 będących na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie .

            Najwyższą cenę na poszczególne sprzęty zaoferowali :

Poz. 1.  Land Rover Defender   – cena 31.777,00 zł Firma AURORA Sp. z o.o. Stalowa Wola Poz. 2. Samochód specjalny  – brak ofert

            W/w oferenci spełnili wymagania aukcji i wpłacili w terminie wymagane wadium.

INFORMACJA  O   WYNIKACH  NABORU

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

na stanowisko

Główny Księgowy

Informuję , że w  wyniku zakończenia procedury naboru , na w/w  stanowisko została wybrana do zatrudnienia:

Pan/Pani Janina Buczkowicz zam. Tarnawa Dolna

Uzasadnienie dokonania wyboru :

Komisja Konkursowa uznała, że Pani Janina Buczkowicz spełnia wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszonym naborze na stanowisko Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

Informuję , że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone
w ogłoszeniu :

  1. Buczkowicz Janina zam. Tarnawa Dolna

Z w/w osobą w dniu 03.10.2023r. o godz. 10,00 na Sali Narad Starostwa Powiatowego w Lesku ul. Rynek 1, komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.