Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Ogłoszenie o przetargu 
na zadanie pn.:

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2023/2024″.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania25 września 2023, godz 10:00
Termin otwarcia
25 września 2023, godz 12:00