Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszonym naborze na stanowisko Główny Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

Informuję , że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby spełniające wymagania formalne określone
w ogłoszeniu :

  1. Buczkowicz Janina zam. Tarnawa Dolna

Z w/w osobą w dniu 03.10.2023r. o godz. 10,00 na Sali Narad Starostwa Powiatowego w Lesku ul. Rynek 1, komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.