INFORMACJA  O   WYNIKACH  NABORU

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie

na stanowisko

Główny Księgowy

Informuję , że w  wyniku zakończenia procedury naboru , na w/w  stanowisko została wybrana do zatrudnienia:

Pan/Pani Janina Buczkowicz zam. Tarnawa Dolna

Uzasadnienie dokonania wyboru :

Komisja Konkursowa uznała, że Pani Janina Buczkowicz spełnia wszystkie kryteria wymagane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.