INFORMACJA

z przebiegu III aukcji sprzedaży samochodów:  Land Rover model Defender nr rejestracyjny RLSX309 i Ził samochód specjalny  nr rejestracyjny RLSC151będących na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w  Baligrodzie  z/s w Baligrodzie

            W dniu 06.10.2023r. o godz. 10,15 komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie, dokonała otwarcia ofert złożonych przez 5 oferentów . Oferty dotyczyły ogłoszonej w dniu  15 września 2023r. III aukcji na sprzedaż samochodów: Land Rover model Defender nr rejestracyjny RLSX309 i Ził samochód specjalny nr rejestracyjny RLSC151 będących na stanie Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie .

            Najwyższą cenę na poszczególne sprzęty zaoferowali :

Poz. 1.  Land Rover Defender   – cena 31.777,00 zł Firma AURORA Sp. z o.o. Stalowa Wola Poz. 2. Samochód specjalny  – brak ofert

            W/w oferenci spełnili wymagania aukcji i wpłacili w terminie wymagane wadium.