INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
informuje, że w dniu 19 października ( tj. czwartek ) br. w godzinach od 8.00 do 17,00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z wymianą przepustów pod drogą w miejscowości Bezmiechowa Dolna na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna na odcinku 1 km od torów kolejowych do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.
Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.
Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.
Otrzymują:

  1. Wydział Komunikacji w Lesku
  2. Powiatowa Komenda Policji w Lesku
  3. Powiatowa Straż Pożarna w Lesku
  4. Urząd Miasta i Gminy Lesko
  5. Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe w Sanoku
  6. PKS Jarosław