INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

          Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  że w dniu  2  listopada  ( tj. czwartek ) br. w godzinach od 8:00 do 12:00 w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z wymianą przepustu pod drogą w miejscowości Bezmiechowa Dolna  na drodze powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna na odcinku 1 km od torów kolejowych  do świetlicy wiejskiej w Bezmiechowej Dolnej nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

          Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, ewentualny objazd przez wieś Manasterzec przy uwzględnieniu skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym 2,8m.             Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.