Ogłoszenie o przetargu

na zadanie pn.:

„Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka z posypywarką i pługiem odśnieżnym”

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

LINK DO POSTĘPOWANIA

Termin składania ofert: 2024-04-03 – 10:00

Termin otwarcia ofert: 2024-04-03  – 12:00