Powiat Leski – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje,  że w dniach  22-26  kwietnia  br. ( tj. od poniedziałku  do piątku ) w godzinach od 7.00 do 17,00 w związku z układaniem mas bitumiczno/asfaltowych na całej szerokości jezdni  na  drodze powiatowej Nr 2283R Buk – Dołżyca   w miejscowości Dołżyca   na odcinku w km 11+750 – 12+740 nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

          Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa , przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.  Przepraszamy za utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.